WEii-API

Welkom bij de WEii-API. Deze API berekent de WEii van een gebouw op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw. Dit gebeurt op basis van het WEii-protocol 3.0

Om de API te gebruiken heeft u een API-key nodig. Deze kunt u hier aanvragen. De documentatie en specificaties van de API vindt u hier. Meer informatie over de WEii vindt u op weii.nl.